Affischer - film
Affischer - övriga
Julkalendrar - SVT
Poster - tidningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jag   betraktar samlarföremålen    som   en   självklar   del   av   allas   vårt
och  framtida generationers   gemensamma kulturarv. Att en tid äga
dem    innebär  ett  ansvar,   ett   åtagande   att   förvalta dem genom att
vårda  och   skydda.   När   dessa tidsdokument en dag byter ägare ska  
dom     förhoppningsvis   vara   i  samma  skick som  när dom  införskaffa-
des.
Och det gäller oavsett värde eller tillgång.

Tyvärr delas     ju  inte   denna     filosofi av   alla  som  be-
bekant. Tidningar klipps  sönder, obrutna  förpack-
ningar
 öppnas, mindre  lukrativa delar  av  inköpta
samlingar      kasseras    och    vid    frakt      görs   under-
måliga   paketeringar   som    Postverket  förtjänst-
fullt  gör   sitt  yttersta  för  att   hållfasthetsprö-
va.  Sen  har     vi   den klåfingriga Ernst Kitsch-
typ
en  som  ska transformera  allt och t.ex.
göra   en   väggklocka   av 
   en   skivtallrik   och    ett  
barskåp   av en jukebox. Till de mer horribla
yttringarna    senare  år   i   denna  ångestska-
pande   genre   finner   vi den   huvudlösa    shabby
chickflugan  -  detta  att  ta,  ofta, en antikvitet, gärna
 i  ädelträ, rolla den med Beckers vit och
 sedan
dra  ett  par  gånger  med  sandpappret  -    "antiki-
sera"    antikviteten -
     att  den istället för att  se
ut  som  den  antikvitet den är ges en finisch som gör
den till en  representant  för
idén om en  antikvitet(!!!!!).
Detta  är  att  konsumera 
 och  förbruka  vårt  kulturarv - att
förminska det till slit och släng.

Eftersom jag   inte  är  handlare  utan  samlare  och denna
 
hemsida inte ska betraktas som en    ordinär säljsajt  utan  
en  plattform  för  mig 
  som   samlare   förbehåller   jag   mig   rätten
att neka köp.