Affischer - film
Affischer - övriga
Julkalendrar - SVT
Poster - tidningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
  

Ända
 sedan  barndomen  på 60- och 70-talen  har
jag  samlat  på  leksaker,  trycksaker,  skivor  och
annat  och jag måste nog berömma mig om att ha
haft rätt god smak redan från  början då mycket av
det  jag köpte som grabb eller fick efter önske-
mål  idag  blivit  begärliga  
samlarobjekt  och
mummiga  nostalgiklassiker      för min genera-
tion.

Genom   alla   år   har   jag   egentligen bara
samlat
i ladorna utan egentlig inriktning och struktur.
Jag  får  emellanåt  förfrågningar      om         att    sälja
men har inte   vågat göra några förändringar bl.a.
för att jag saknat överblick och    en    samlarstrategi.
Men    efter    en    inventering    och    ett    ökat    behov    av
medel    för att kunna fortsätta mitt samlande är tid-
en nu mogen.

Jag kommer eventuellt att också låta samlarkoll-
eger    erbjuda    sitt    nostalgigodis på hemsidan.  
Det    kommer    i       fall    framgå av kontakten.

Jag    har    en    tanke om att med tiden kanske
vidareutveckla    sidan    lite    och    i    nostalgi-
glädjens  vemodiga  tecken  försöka   fånga
något    av   de   flydda   tidsatmosfärerer   som   för
många     av oss blir allt viktigare med åren.